Alle gegevens die u aanlevert bij het aanvragen van een CERTIFICATE worden EENMALIG gebruikt voor uw CERTIFICATE en kunnen voor geen enkel ander doel gebruikt worden; ze kunnen alleen gelezen worden door overheidsinstanties met het doel te kunnen bevestigen dat u een toelating kreeg van de eigenaar van een welomschreven voertuig om buiten de Schengenzone het voertuig te besturen. Indien u een 2de aanvraag invult dient u dan ook alle gegevens opnieuw in te vullen gezien ze NIET opgeslagen worden door Renta Drive vzw of een derde instantie.

Kontaktieren Sie uns

Sie können Renta Drive bei Bedarf kontaktieren.