Welke documenten leg ik klaar VOORALEER een aanvraag in te vullen?

Houd de volgende documenten klaar

U heeft specifieke documenten nodig voor het invullen van de aanvraag/ leg ze klaar. Het maakt het aanvragen eenvoudig.

Vraag uw CERTIFICATE
00

IDENTITEITSKAART

Houd uw IDENTITEITSKAART klaar   voor     u een aanvraag invult. De gegevens die erop staan zullen bij het verlaten en het betreden van de Schengenzone vergeleken worden met de gegevens op uw CERTIFICATE. Het betreft hoofdzakelijk uw naam en voornamen en uw nationaliteit. Zorg ervoor dat uw ID een geldige einddatum vermeld. Uw Indentificatienummer van het Rijksregister is een optioneel gegeven bij het invullen van de data voor het opmaken van een CERTIFICATE. Het is verstandig maar niet verplicht om het op het CERTIFICATE te laten vermelden.

01

KENTEKENBEWIJS

Het KENTEKENBEWIJS of een kopie ervan ligt in het voertuig waarvoor u een CERTIFICATE wenst te bekomen. Leg het naast u VOOR u een aanvraag invult !  De NUMMERPLAAT  genoemd Inschrijvingsnummer is belangrijk.  U vindt er ook het VIN (Vehicle Identification Number)  dat gecontroleerd (of eventueel ingevuld) zal worden door de eigenaar van het voertuig VOOR hij een toelating geeft. Op de keerzijde kan u ook het MERK aflezen en de HANDELSNAAM die u best vermeldt in het vak MODEL op uw aanvraag.  

Misschien is op de keerzijde onder C (Identificatie van de houder bij de inschrijving) N I E T de naam van de eigenaar vermeld; dat is toegelaten. Indien niet de eigenaar is vermeld moet u in de vakken HOLDER van het kenteken de gegevens die u hier terugvindt vermelden. In België kunnen de eigenaar van het voertuig en de houder van de nummerplaat verschillen van elkaar!

 

Een verdrag om het vrije verkeer van personen mogelijk te maken, de Schengenzone.

De Schengenzone omvat een aantal landen waarin vrij verkeer van personen en in de meeste gevallen voertuigen is toegelaten. België en zijn omringende landen maken deel uit van deze zone. Bij het verlaten en binnenrijden van de Schengenzone moet de chauffeur van een voertuig met een Belgische nummerplaat een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd document voorleggen. Alleen de eigenaar van het voertuig kan deze toelating valideren. Aangewezen is het drive certificat dat in deze applicatie, digitaal, kan aangevraagd en gelegaliseerd worden. Sommige landen zijn gelijkgesteld aan Schengen-landen, bijvoorbeeld Zwitserland maar ook Bulgarije. De Schengenkaart, zie verder,  geeft aan waar u zonder drive certificate mag rijden. Deze controles kaderen in de strengere bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Schengenzone

De Schengen landen

België, Bulgarije *, Cyprus*, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland*, Italië, Kroatië*, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië*, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk*, Ijsland, Zweden, Zwitserland.     gelijkgestelde landen met *

Voor het verlaten en binnenrijden van de Schengenzone met een voertuig is een gelegaliseerde toelating vereist.

Verzekering buiten de schengenzone
Verzekering buiten de Schengenzone

Het DRIVE certificaat staat volkomen los van de verzekering van het voertuig of zijn inzittenden.

De eigenaar/kentekenhouder moet een controle uitvoeren op de geldigheid van o.a. de voertuigverzekering van het betrokken voertuig voor het/de toegelaten land(en).

In vele gevallen kan waar nodig een bijkomende verzekering afgesloten worden.

Verhuurbedrijven voeren systematisch deze controle uit vooraleer een DRIVE certificaat door hun verantwoordelijke ondertekend wordt.

​Het afsluiten (of de controle op) van de verzekering is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig of deze die het ter beschikking stelt.

 

Wie heeft inzage in de documenten

Wie heeft inzage in de documenten?

De Federale Politie heeft inzagerecht in alle uitgeschreven DRIVE certificaten. (read & print)

Bij vragen door een Overheid over een specifiek (uniek) DRIVE certificaat kunnen zij antwoorden.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, dienst Legalisatie, heeft inzagerecht in je DRIVE CERTIFICATE.

Contacteer ons

Neem contact op met Renta Drive indien nodig.