Welke documenten leg ik klaar VOORALEER een aanvraag in te vullen?

Houd de volgende documenten klaar

U heeft specifieke documenten nodig voor het invullen van de aanvraag/ leg ze klaar. Het maakt het aanvragen eenvoudig.

Vraag uw CERTIFICATE
00

IDENTITEITSKAART of PASPOORT

Houd uw IDENTITEITSKAART of PASPOORT klaar. De gegevens die erop vermeld staan zullen bij het verlaten en/of het betreden van de Schengenzone vergeleken worden met de gegevens op uw CERTIFICATE. Het betreft hoofdzakelijk uw naam, voornamen en uw nationaliteit. Zorg ervoor dat uw ID een GELDIGE EINDDATUM vermeld. Uw IDENTIFICATIENUMMER van het Rijksregister is een optioneel gegeven bij het invullen van de data voor de aanvraag en de opmaak van een CERTIFICATE. Het is verstandig maar niet verplicht om het bij aanvraag van het CERTIFICATE te vermelden.

01

KENTEKENBEWIJS = INSCHRIJVING NUMMERPLAAT

Het KENTEKENBEWIJS of INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN HET VOERTUIG of een kopie ervan dient in het voertuig te liggen. Pik het op uit het opbergvak in het voertuig. U heeft het hier nodig! De duidelijke identificatie van het voertuig op basis van vooral de NUMMERPLAAT is erg belangrijk. U leest ook het VIN (Vehicle Identification Number) af op dat document. De eigenaar van het voertuig zal het controleren en/of corrigeren VOOR hij u een toelating geeft. Op de keerzijde kan u ook het MERK van het voertuig aflezen en de HANDELSNAAM die u best vermeldt in het vak MODEL op uw aanvraag. 

Let op: in België is de HOUDER van de inschrijving niet steeds de eigenaar van het voertuig. Zo zal een leasingbedrijf de EIGENAAR zijn en kan het voertuig ingeschreven zijn op een andere (rechts)persoon. Bij de aanvraag kan u een EIGENAAR oproepen uit de dropbox EIGENAARS die Renta Drive vzw beheert en daaronder de gegevens invullen van de HOUDER van de nummerplaat. Bij controle is het belangrijk dat ook de houder van de nummerplaat correct is ingevuld gezien het kentekenbewijs dan ook overeenstemt met de gegevens op het CERTIFICATE!

 

 

De Schengenzone en verder!

De Schengenzone omvat een aantal landen waarin vrij verkeer van personen en in de meeste gevallen ook van voertuigen is toegelaten. België en vele omringende landen maken deel uit van deze zone. U kan vrij reizen naar landen buiten de Schengenzone , maar wel deel uitmaken van de EU.

de UK kan in de toekomst strengere formaliteiten opleggen, maar volgens onze informatie zal er in een eerste fase geen specifieke controle van autodocumenten voorzien worden door de Britse douane. Een drive certificate lijkt ons momenteel dan ook geen noodzaak voor personen die met een leasewagen naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Ook de B.A. verzekering van het voertuig blijft geldig na 1/1/21 als de UK al vermeld was op de verzekeringskaart. Bestuurders moeten wel te allen tijde hun rijbewijs, het verzekeringsbewijs en origineel inschrijvingsbewijs (luik auto) aan boord hebben.

Zie tabel opgenomen in deze site. 

Bij het gebruik van een voertuig buiten de Schengenzone zal de chauffeur van een voertuig met een Belgische nummerplaat een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal gelegaliseerd document kunnen voorleggen. Alleen de eigenaar van het voertuig kan deze toelating valideren. Zie ook de desbetreffende Conventie van Wenen uit 1968. Elk land kan volgens deze conventie, een toelating van de EIGENAAR VOOR GEBRUIKvan een VOERTUIG eisen.

Ook voertuigen met een GH Luxemburgse nummerplaat indien beheerd door een Belgisch beheerder aan DRIVE CERTIFICATE aanvragen.

Aangewezen is het gebruik van het DRIVE CERTIFICATE dat u in deze applicatie, digitaal, kan aanvragen.

Het CERTIFICATE draagt een internationaal GEVISEERDE handtekening, een e APOSTILLE of e LEGALISATIE van Buitenlandse Zaken en wordt als ORIGINEEL CERTIFICATE opgenomen in https://legalweb.diplomatie.be     een internationaal te raadplegen site.

 

Schengenzone

Erkende landen zonder certificaat:

De Schengen landen

Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland.  

Landen buiten het Schengenzone maar binnen de EU:

Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Ierland, Roemenië.

Specifieke landen

Verenigd Koninkrijk

Voor het verlaten en binnenrijden van de Schengenzone met een voertuig is een gelegaliseerde toelating aangewezen.

Verzekering buiten de schengenzone
Verzekering buiten de Schengenzone

Het DRIVE certificaat staat volkomen los van de verzekering van het voertuig of zijn inzittenden.

De eigenaar/kentekenhouder die u toelating geeft voor gebruik van het voertuig onder specifieke omstandigheden moet een controle uitvoeren op de geldigheid van o.a. de voertuigverzekering van het betrokken voertuig voor het/de toegelaten land(en).

Indien u uitzonderlijk zelf het voertuig en of zijn inzittenden verzekert voert uzelf de controle uit.

In vele gevallen kan waar nodig een bijkomende verzekering afgesloten worden.

Verhuurbedrijven voeren systematisch deze controle uit vooraleer een DRIVE certificaat door hun verantwoordelijke ondertekend wordt.

​Het afsluiten (of de controle op) van de verzekering is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig of deze die het ter beschikking stelt.

 

Wie heeft inzage in de documenten

Wie heeft inzage in de documenten?

De Federale Politie heeft inzagerecht in alle uitgeschreven DRIVE CERTIFICATES. (read & print)

Bij vragen door een  Buitenlandse Overheid over een DRIVE CERTIFICATE kunnen zij antwoorden.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, dienst Legalisatie, heeft inzagerecht in je DRIVE CERTIFICATE op basis van https://legalweb.diplomatie.be waarin ze uw CERTIFICATE inlezen.

Zie CONTACT aub

Neem contact op met Renta Drive indien nodig.