Alle gegevens die u aanlevert bij het aanvragen van een CERTIFICATE worden alleen gebruikt voor de opmaak van uw DRIVE CERTIFICATE en kunnen voor geen enkel ander doel ingezet worden.

Ze zullen alleen gelezen worden door de bevoegde personeelsleden van de eigenaar van het  door u vermelde voertuig om te kunnen beslissen over uw vraag. Deze personeelsleden kunnen kiezen om de inhoud van uw vraag te toetsen met een derde persoon en nemen voor deze keuze de volle verantwoordelijkheid. Overheidsinstanties zullen bij het verlenen van een visum voor de handtekening en het legaliseren van het CERTIFICATE voor Internationaal gebruik de inhoud kunnen lezen. Het Ministerie van Buitenlandse zaken zal het finale ORIGINEEL van uw CERTIFICATE opnemen in www.legalweb.diplomacy.be een internationaal erkende  streng beveiligde database die absolute Privacy respecteert.  

Bij het invullen van een 2de, 3de ..aanvraag zullen inhouden van velden aan u voorgesteld worden die u alleen kan bevestigen of deleten. Dit alleen om u efficiënter te laten handelen!

Zie CONTACT aub

Neem contact op met Renta Drive indien nodig.