U is als aanvrager van een CERTIFICAAT om met een voertuig de Schengenzone te verlaten zelf aansprakelijk voor alle vermelde gegevens. Deze gegevens worden IDENTIEK hernomen op het CERTIFICAAT. De eigenaar van het voertuig controleert het VIN nummer van het voertuig en ziet na of het strookt met de Nummerplaat van het voertuig. De eigenaar van het voertuig volgt op of het voertuig verzekerd is voor de landen waar u het voertuig gebruikt; de eigenaar kan beroep op u doen om een extra verzekering af te sluiten waar nodig. Indien u het voertuig buiten de toegelaten periode in gebruik heeft buiten de Schengenzone moet u een bijkomend CERTIFICAAT aanvragen, wat kan vanuit het buitenland. De Overheid heeft inzage in uw CERTIFICAAT in hun digitale toepassingen. Renta Drive vzw gebruikt voor geen enkel ander doel als het opmaken van het CERTIFICAAT de door u ingevoerde data.Uw persoonlijk account dat u aanmaakte voorzien van een persoonlijk paswoord is alleen toegankelijk door uzelf. 

Van het bedrag dat u betaalt aan Renta Drive vzw worden het visum van de Kamer van Koophandel en de legalisatie door Buitenlandse Zaken betaald.Bij verhoging van deze taxen zal het bedrag dat u dient te betalen verhoogd worden met dezelfde bedragen.

U kan geen beroep doen op Renta Drive vzw om uw document te downloaden of af te printen, wat afbreuk zou doen aan de vertrouwelijkheid. Draag er steeds zorg voor dat u het volledige CERTIFICAAT bij u hebt, eventueel in meerdere exemplaren. De combinatie van het legalisatienummer op de eerste pagina en het visumnummer & het unieke certificaatnummer op de tweede pagina maken deel uit van één uniek geheel.

Op vraag van de Overheid kan het document aangepast worden. De reeds gedownloade en/of geprinte documenten zullen geldig blijven.

 

 

 

 

Zie CONTACT aub

Neem contact op met Renta Drive indien nodig.